Home » 

Featured News

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံထုတ္ မိုဘုိင္းဖုန္း အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေသာ Alcatel Onetouch စမတ္ဖုန္းေမာ္ဒယ္သစ္ မိတ္ဆက္ပြဲႏွင့္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ ခန္႔အပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ParkRoyal ဟုိတယ္၌ Alcatel (အယ္ကာတယ္) Onetouch ၏ တရားဝင္ တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိခြင့္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္ Yangon Distribution Co., Ltd မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုပါပြဲတြင္ Alcatel တံဆိပ္ idol ႏွင့္ Pop C စီးရီးသစ္ႏွစ္မ်ဳိးကို မိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည္။

Article

Wednesday, 1 Oct 2014

Windows 8 ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္သံမ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီးေနာက္ Windows 10 ဟုေခၚသည့္ Windows operating system သစ္ကို အဂၤါေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပြဲတစ္ခုတြင္ Microsoft က မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

Word of the Day

Wednesday, 1 Oct 2014

Malvertisement ဆိုသည္မွာ ၾကည့္႐ႈသူ၏ ကြန္ပ်ဴတာထံ malware ကူးစက္ႏိုင္ေစသည့္ အင္တာနက္ေပၚမွာ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုကို ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိန္းခ်ဳပ္ခံထားရသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသည္ စြမ္းအားျပင္းထန္သည့္ botnet မ်ား အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ identity ခိုးယူခံရျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ တရားမဝင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အတြက္ အသံုးခ်ခံရႏိုင္သည္။ Malvertisement တိုက္ခိုက္မႈသည္ third-party ေၾကာ္ျငာမ်ားရိွသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ Malvertisement သည္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခုေပၚတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းႏွစ္ခုမွ တစ္ခုျဖင့္ ေရာက္ရိွႏိုင္သည္။

App Of The Day

Wednesday, 1 Oct 2014

Mouse & Cats ဂိမ္းသည္ Cheese အတံုးကို ၾကြက္က ခိုးယူၿပီး ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖင့္ ေၾကာင္ေတြ မေတြ႕ ေအာင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာႏိုင္ေစရန္ ေဆာ့ကစားရမည့္ ဂိမ္းျဖစ္သည္။

Download : iOs

Monday, 29 Sep 2014

iPhone, iPad တို႔ေပၚမွ တိုက္ခိုက္ေဆာ့ကစားရမည့္ ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္သည့္ Iron Hero ဂိမ္းသည္ မိမိ စစ္အေျခစိုက္စခန္းကို ရန္သူသံခ်ပ္ကာ ကားမ်ား ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးမခံရေစရန္အတြက္ သံခ်ပ္ကာ ကားမ်ားကို ထုတ္ၿပီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ရမည့္ ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။

Download : Android

Wednesday, 1 Oct 2014

Racing Legends ဂိမ္းသည္ Android OS အသံုးျပဳသည့္သူမ်ား ေဆာ့ကစားႏိုင္မည့္ ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္သည္။

Download : Windows Phone

Wednesday, 1 Oct 2014

Fail Hard ဂိမ္းကို ေဆာ့ကစားမည္သူသည္ Stunt သမားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေဆာ့ကစားေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အတားအဆီးမ်ားႏွင့္အျခားေသာ တားဆီးပိတ္ပင္ထားသည့္ အရာဝထၳဳမ်ားေပၚမွ
ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္း ေဆာ့ကစားရမည့္ ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္သည္။

Download : Windows

Thursday, 25 Sep 2014

မိမိအသံုးျပဳေနသည့္ ဖိုင္၊ ဖိုဒါမ်ား လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရန္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား ဝင္ေရာက္သံုးစဲြျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ဖန္တီေပးႏိုင္မည့္ PC သံုး ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုျဖစ္သည္။

Download : Mac

Friday, 26 Sep 2014

Memory သံုးစဲြမႈျမင့္မားသည့္ Mac OS အသံုးျပဳသည့္ ကြန္ပ်ဴ တာမ်ားတြင္ Memory သံုးစဲြမႈကို ျပန္လည္ ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ ရွင္းလင္းေပးသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုျဖစ္သည္။

Events

Information Matrix မွ Managing Director ျဖစ္သူ Mr. Thaung Su Nyein ႏွင့္ MyAsia Consulting Co., Ltd မွ Director ျဖစ္သူ Mr. Noorul Ameen တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး လက္ဆြဲႏုတ္ဆက္ေနၾကစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီဒီယာလုပ္ငန္း၊ e-governance ႏွင့္ အျခားအိုင္တီစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ Information Matrix ကုမၸဏီသည္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အာမခံလုပ္ငန္း၊ အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ အျခားေသာက႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ MyAsia Consulting Co.,Ltd ႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

Subscribe to Front page feed